Vikariat

Gennem dialog og indsigt finder vi den rette løsning

Fleksibel bemanding

De hyppigste årsager til, at vores vikarer og konsulenter er i arbejde i kortere eller længere perioder, er sæsonudsving, svingende ordretilgang, optimal fleksibilitet, ferie, orlov, sygdom eller uddannelse. 

Vikar/basis er også en oplagt mulighed, hvis virksomheden i perioder har behov for nye eller supplerende kompetencer i organisationen.

Vi sparer vores kunder for meget

Vælger man en vikarløsning fra Manpower, så aflastes man samtidig for en lang række administrative og ressourcekrævende opgaver  i forbindelse med at finde en vikar, som skal arbejde temporært i virksomheden.  En vikaraftale kan strække sig fra 4 timer op til flere måneder. Der kan være tale om en enkelt medarbejder eller mange. Hos Manpower er vi organiseret, så vi kan imødekomme alle behov og vi står desuden for alt det praktiske i forbindelse med ansættelsen af vikarer; kontrakter, lønudbetaling, pensionsforhold, eventuelle opsigelser m.v.

Manpower-vikarer arbejder under ordnede forhold

Alle vores vikarer efter gældende overenskomster, og på industriområdet også efter de lokalaftaler, der gælder på den enkelte arbejdsplads. Det giver vores kunder og vikarer sikkerhed for ro, stabilitet og tryghed.

Vi holder, hvad vi lover. Med garanti

Alle Manpowers vikarer har været gennem et interview hos vores personalekonsulenter samt gennemført et omfattende og unikt udvælgelsesprogram. Det betyder, at vi hurtigt og sikkert kan matche virksomhedens ønsker og behov. Vi tilbyder vores kunder en fordelagtig kvalitetsgaranti på 5 dage

Gennem dialog og indsigt finder vi den rette løsning

Manpowers konsulenter er i løbende dialog med vores kunder for at afdække de konkrete bemandingsbehov i virksomhederne. Det tætte forhold mellem konsulent og kunde er med til at sikre, at det er den rette vikar, der træder ind i virksomheden.

Wagemaster

Denne type aftale er en attraktiv aftalemodel, som benyttes i de tilfælde, hvor en virksomhed af en given årsag (f.eks. ansættelsesstop) ikke har mulighed for at ansætte flere medarbejdere, men alligevel har behov for ekstra bemanding eller måske har brug for specifikke kompetencer.

Manpower påtager sig hele personale- og lønadministrationen, og virksomheden kan koncentrere sig om instruktion af og ansvar for medarbejderen.  I mange tilfælde har virksomheden allerede medarbejderen i forvejen, som de ønsker en ekstern part skal håndtere i forhold til kontrakter, lønudbetalinger mv. Vi finder naturligvis kandidaten, hvis virksomheden ikke allerede har en udpeget kandidat.