Try & Hire

Try & Hire er en samarbejdsaftale, hvor virksomhed og medarbejder har mulighed for at se hinanden an, inden en eventuel fastansættelse.

I op til 12 uger er medarbejderen ansat hos Manpower på almindelige vilkår som vikar, men virksomheden kan i perioden til enhver tid beslutte at fastansætte vikaren mod et honorar til Manpower.

Honoraret falder i løbet af perioden, og Try & Hire er således en unik mulighed for en smidig og enkel overgang fra midlertidig til fast ansættelse. Efter 12 ugers ansættelse kan medarbejderen overtages kvit og frit.


Manpowers sædvanlige vikar garantier gælder også for Try & Hire.