Ordnede forhold

I ManpowerGroup har vi f.eks. overenskomst med HK/HK Privat HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver - Landsoverenskomst for kontor og lager, Dansk Industri - Industriens overenskomst, Teknisk Landsforbund samt Dansk Erhverv arbejdsgiver og Fagligt Fælles Forbund -Landsoverenskomst for vikarer.

Hvis vi ikke har overenskomst på området, skal vi på nogle punkter overholde de vilkår, som tilsvarende medarbejdere får hos jer.

Ligebehandlingsprincip
Når vi udsender vikarer på et område, hvor vi ikke selv har overenskomst, skal vi overholde et såkaldt ligebehandlingsprincip. Det betyder, at vi på en række områder skal overholde vilkårene hos jer. Det gælder regler om løn, arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie og helligdage, der følger af lovgivning, jeres overenskomster og andre bindende generelle bestemmelser hos jer, f.eks. kutymer. På disse punkter skal vikaren altså mindst have vilkår, som hvis vikaren havde været ansat direkte hos jer til at udføre samme arbejdsopgave. Det er os, der hæfter over for vikaren i forhold til, om ligebehandlingsprincippet er opfyldt. Derfor er vi afhængige af, at vi får de korrekte oplysninger fra jer. Vi vil naturligvis spørge ind til de oplysninger, vi har behov for. I er meget velkomne til at spørge ind til, hvilke områder vi har overenskomst på.

 

Hvis hverken I eller vi har overenskomst på området
Hvis vi ikke har overenskomst på området, gælder ligebehandlingsprincippet som beskrevet ovenfor. Men hvis I heller ikke har overenskomst på området, skal vi ikke overholde nogen overenskomstmæssigevilkår. Så skal der kun ske ligebehandling i forhold til lovgivning og andre bindende generelle bestemmelser hos jer, f.eks. kutymer.I denne situation vil vi derfor typisk stå frit i forhold til aftale løn, pension mv. med vikaren.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 70 20 10 00