Fravær & Sygdom

Vejledning omkring fravær, sygedagpenge, barsel mv.

Fravær

Særdeles ofte opstår behovet for korttidshjælp, fordi der er sygefravær hos kunden, eller fordi de af andre grunde har brug for ekstra arbejdskraft. Skulle du derfor blive syg, får kunden et stort problem, og vi må finde en erstatning for dig.

I tilfælde af sygefravær skal det meldes til både Manpower ApS og kunden. Det er vigtigt, at dette meddeles til nærmeste leder/kontaktperson hos kunden så hurtigt som muligt, dog senest 1 time før arbejdets planlagte begyndelse. Sygefravær skal meldes til Manpower ApS på tlf. nr. 7020 1000. I tilfælde af at sygefravær anmeldes udenfor normal åbningstid, skal dette meddeles på Manpower ApS’ telefonsvarer. Hvis du ringer udenfor åbningstid, læg da venligst en besked på vores telefonsvarer med navn og fuldt cpr-nummer. Vi får således mulighed for at skaffe en erstatning allerede fra din første sygedag.

Hvis sygefraværet anmeldes for sent, bortfalder retten til sygedagpenge til og med anmeldelsesdagen. 

Husk også at raskmelde dig efter endt sygdomsperiode.

Sygedagpenge

Du skal have været ansat hos Manpower i mindst 8 uger og i denne periode have arbejdet mindst 74 timer for os, før du er berettiget til sygedagpenge fra Manpower. Hvis dette er opfyldt, så skal du finde rette onlineskema, som skal udfyldes. Skemaet finder du ved at klikke her.

Opfylder du ikke ovenstående betingelser, skal skemaet stadigt udfyldes og du vil modtage sygedagpenge fra din kommune, såfremt du er berettiget hertil.

Læge- og tandlægebesøg

Tid, du bruger på læge- og tandlægebesøg, er ikke betalt af Manpower. Derfor opfordrer vi dig til at lægge disse besøg i ydertimerne af din arbejdsdag, når du er ude i vikariat hos en kunde.

Barns 1. sygedag

Du kan få frihed, når det er nødvendigt af hensyn til pasning af dit syge, hjemmeboende barn/børn under 14 år. Inden for hver enkel overenskomst er der forskellige regler, der skal være opfyldt, inden der kan gives frihed. Du skal ligeledes udfylde skemaet for sygdom, som du finder ved at klikke her.

 

Barselsorlov

Manpower udbetaler løn under graviditetsorlov i indtil 4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen til kvindelige medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders anciennitet. Abejdsgiveren yder endvidere betaling af max. 140 kr. pr. time under forældreorlov i indtil 11 uger jf. gældende overenskomst.

Efter de 14 ugers barselsorlov er afholdt, er der 11 ugers forældreorlov der skal deles mellem forældrene. 4 uger er øremærket til moderen, 4 uger er øremærket til faderen og 3 uger kan deles mellem forældrene.

Adoptanter har mulighed for frihed på samme vilkår som gravide og barslende.

Barselsplan som skal indsendes til Manpower senest 8 uger efter fødslen og senest 14 uger efter fødslen til jeres kommune.


For yderligere information opfordrer vi dig til at kontakte din kommune eller din Manpower konsulent.