Ansættelsesforhold

Som medarbejder hos os, er du ansat hos Manpower lige så længe den enkelte opgave varer.

Du vil altså have én arbejdsgiver, Manpower, men arbejdssted og arbejdets art vil variere med opgaverne. Manpower er ansvarlig for udbetaling af løn samt øvrige sociale omkostninger – herunder bl.a. feriepenge, sygedagpenge, pension, søgne- helligdagsbetaling og øvrige arbejdsgiverafgifter.

Hver opgave bekræftes med en jobbekræftelse, og i den tid opgaven varer, forventer vi, at du løser opgaven. En eventuel afbrydelse af jobbet før tid, bekræfter vi med en ny jobbekræftelse.

Efter at du har afsluttet en opgave, kan du selv bestemme, hvornår du vil påtage dig en ny. Vi kan ikke garantere nye opgaver, men almindeligvis er der stor efterspørgsel på kvalificerede medarbejdere inden for alle vores arbejdsområder. Dette kan dog variere efter geografisk placering.


Kontakt med Manpower under din ansættelse

Når du er vikar hos Manpower, får du en fast personalekonsulent. Din konsulent vil gøre sig bekendt med dine ønsker og kvalifikationer og ud fra dette forsøge at finde opgaver, som passer bedst muligt for dig. Husk altid at underrette din konsulent, hvis du tilegner dig nye færdigheder, fuldfører kurser, består eksamener etc. Fagspecifikke spørgsmål kan du ligeledes tale med din konsulent om.

Det vil også være nyttigt for din konsulent at vide, om de arbejdsopgaver, du er blevet pålagt, er i overensstemmelse med aftalen. Alle oplysninger bliver selvfølgelig behandlet fortroligt. Skulle der opstå problemer i forbindelse med arbejdet, skal du kontakte din konsulent snarest.

text