Rekruttering

Den direkte vej til et fast job

Rekruttering gennem Manpower

Virksomheder oplever ofte, at rekruttering af medarbejdere til selv lettere jobprofiler kræver en omfattende indsats. Alene håndteringen af antallet af ansøgere til de enkelte stillinger kan være en næsten uoverskuelig opgave. Og under alle omstændigheder en ressource- og tidskrævende proces. Dette kan ofte være grunden til, at vores kunder vælger at samarbejde med os, når de skal finde en ny eller supplerende kompetence i deres organisation.

Rekrutteringsforløb – kort fortalt

Vi arbejder ud fra kvalitetssikrede rekrutteringsprocesser, som kan variere alt efter kundens behov i form at tyngde, længde m.v. Vi stræber efter af skabe klarhed og ro for dig som ansøger, så du hele vejen igennem ved, hvad næste skridt er. 

Vi arbejder typisk med annoncering, hvor du som ansøger har mulighed for at sende os dit CV og din ansøgning. Baseret på de indkomne ansøgninger vil vi indledningsvis tage en kort samtale over telefonen med de ansøgere, der matcher stillingen ud fra vores kundens ønsker og krav til profilen. Vi tror på, at det skal gå begge veje og den indledende telefonsamtale skal sætte rammen for, om begge parter finder interesse for at gå videre i processen. Herfra vil de indledende samtaler + eventuelle test starte hos Manpower, hvor vi sammen går i dybden med dine kompetencer både fagligt og personligt.

Når vi har alt klarlagt omkring din profil i form af samtale, test og referencer, så præsenterer vi dig for vores kunde, som herfra træffer beslutning omkring hvilke ansøgere de ønsker at se til en personlig samtale. Vi står for alt det praktiske i hele processen.

 

Manpowers rolle

Vi fungerer som rådgiver for vores kunder såvel som for dig som ansøger – alt sammen baseret på et solidt kendskab til arbejdsmarkedet, udbud og efterspørgsel.

Vi rådgiver vores kunder således at de på bedste og mest kompetente vis får fundet deres nye medarbejder. Vi rådgiver dig som ansøger, så du får de bedste forudsætninger i det videre forløb med vores kunde. På begge sider er vi i stand til at rådgive omkring ansættelsesforhold, løn samt andre vilkår, der kan gøre sig gældende når en virksomhed og nye medarbejder skal indlede et samarbejde.

Når du bliver ansat

Manpower følger processen hele vejen igennem fra du sender din ansøgning til du skriver under på din nye ansættelseskontrakt. Din konsulent hos Manpower vil desuden følge op hos både virksomheden og dig efter nogle måneders ansættelse for at sikre, at alle parter er tilfredse med deres forløb hos Manpower og ikke mindst at du og den nye arbejdsplads er tilfredse med det indbyrdes samarbejde, I har indledt.

Testforløb

Hos Manpower er etikken i højsædet, også når vi taler om test og feedback herpå. Det er vigtigt for os, at du som kandidat oplever et trygt og veltilrettelagt forløb i kompetente hænder, og at både du og vores kunder modtager de relevante data på overskuelig vis. De konsulenter, der varetager vores rekrutteringsprocesser er alle certificerede i de test vi anvender og trænede i at fortolke, evaluere og give feedback på hver deres felt.

Se mere om de tests vi benytter her.